Πώς να υπολογίσετε τετραγωνικά μέτρα;

Γνωρίζουμε την έννοια ενός τετραγωνικού μέτρου όχι μόνο στα μαθήματα μαθηματικών, αλλά και όταν σχεδιάζουμε την κατασκευή ή ανακαίνιση ενός διαμερίσματος ή σπιτιού. Αυτό το μέτρο χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε για τον προσδιορισμό της επιφάνειας των τοίχων, του δαπέδου, της στέγης, του οικοπέδου και ως αποτέλεσμα του προσδιορισμού της απαιτούμενης ποσότητας υλικών, π.χ. πλακιδίων, πλακόστρωτων, ταπετσαριών ή βαφών για βαφή. Πώς να υπολογίσετε τετραγωνικά μέτρα; Πώς διαφέρουν τα τετραγωνικά μέτρα από τους μετρητές; Πώς να υπολογίσετε την έκταση των χώρων σε τετραγωνικά μέτρα; Τι σημαίνει η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο;

Πίνακας περιεχομένων:

  1. Τι είναι το τετραγωνικό μέτρο;
  2. Τετραγωνικό μέτρο - γιατί χρειάζεται;
  3. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο - τι σημαίνει;
  4. Πώς να υπολογίσετε τετραγωνικά μέτρα;
  5. Πώς να υπολογίσετε τετραγωνικά μέτρα δαπέδου, δωματίου ή οικοπέδου;
  6. Πώς να υπολογίσετε τετραγωνικά μέτρα τοίχων που πρόκειται να βαφτούν και να επιχριστούν, κλίσεις ή στέγη;
  7. Ποια προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρονται σε τετραγωνικά μέτρα;
  8. Τετραγωνικό μέτρο έναντι μετρητή λειτουργίας

Τι είναι το τετραγωνικό μέτρο;

Ένα τετραγωνικό μέτρο είναι μια μονάδα μέτρησης για μια περιοχή τετραγωνικού σχήματος με πλευρές μήκους 1 μέτρου. Είναι συνεπώς ίσο με την επιφάνεια ενός τετραγώνου διαμέτρου 1 μέτρου x 1 μέτρου Τα τετραγωνικά μέτρα χρησιμοποιούνται κυρίως για τον υπολογισμό του μεγέθους μιας συγκεκριμένης περιοχής εκτός, ή της επιφάνειας των τοίχων, της στέγης ή του δαπέδου. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την αξία του ακινήτου ή το ποσό του οφειλόμενου φόρου. Ένα τετραγωνικό μέτρο δηλώνεται με το σύμβολο m² / m2 ή τη συντομογραφία sq m.

Τετραγωνικό μέτρο - γιατί χρειάζεται;

Η ικανότητα υπολογισμού τετραγωνικών μέτρων είναι σημαντική τόσο κατά τον προγραμματισμό ανακαίνισης ή κατασκευής, όσο και κατά τη διάρκεια αυτών. Στην προπαρασκευαστική φάση, σας επιτρέπει να προσδιορίσετε πόσο μεγάλη είναι η επιφάνεια των τοίχων, των δαπέδων, των οροφών ή του δρόμου. Γνωρίζοντας ότι, για παράδειγμα, η ανακαίνιση απαιτεί 20 τετραγωνικά μέτρα δαπέδου στο σαλόνι, μπορούμε να προσδιορίσουμε τι - περισσότερο ή λιγότερο - κόστος που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αρκεί να πολλαπλασιαστεί το παράδειγμα των 20 μέτρων με την τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου πλακιδίων, πάνελ ή χαλιού, καθώς και με την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο της υπηρεσίας κάλυψης δαπέδου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο - τι σημαίνει;

Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο μπορεί να ισχύει τόσο για υλικά όσο και για υπηρεσίες. Στην πρώτη περίπτωση, χάρη σε αυτό, μαθαίνουμε πόσο θα κοστίσει το υλικό για να ολοκληρώσουμε 1 τετραγωνικό μέτρο τοίχου, οροφής ή δαπέδου. Στην τελευταία περίπτωση, η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο σχετίζεται με το κόστος εργασίας που πρέπει να κάνει ένας πάροχος υπηρεσιών, όπως μια πλακέτα, ζωγράφος ή στέγη για να εγκαταστήσει ή να εφαρμόσει τα επιλεγμένα υλικά.

Πώς να υπολογίσετε τετραγωνικά μέτρα;

Πώς να υπολογίσετε το m2; Πώς υπολογίζονται τα τετραγωνικά μέτρα; Ο κανόνας είναι απλός. Για την απόκτηση μιας έκτασης σε τετραγωνικά μέτρα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας κατάλληλος μαθηματικός τύπος. Στην περίπτωση επιφανειών με κανονικά σχήματα, οι πιο δημοφιλείς στην κατασκευή κατοικιών, π.χ. τετράγωνο ή ορθογώνιο, πολλαπλασιάζεται το μήκος και το πλάτος του δωματίου. Είναι σημαντικό, αυτές οι τιμές πρέπει να δίνονται σε μέτρα, όχι, για παράδειγμα, σε εκατοστά.

Πώς να υπολογίσετε τετραγωνικά μέτρα δαπέδου, δωματίου ή οικοπέδου;

Ο υπολογισμός των τετραγωνικών μέτρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της έκτασης ενός οικοπέδου, ενός σπιτιού ή ενός συγκεκριμένου δωματίου. Πώς να υπολογίσετε τετραγωνικά μέτρα ενός σπιτιού, διαμερίσματος, μπάνιου, καθιστικού, κουζίνας ή ντουλάπι; Πώς να υπολογίσετε τετραγωνικά μέτρα ενός οικοπέδου, πλακόστρωτα, πάνελ κ.λπ.; Εάν θέλετε να υπολογίσετε την έκτασή τους σε τετραγωνικά μέτρα, πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε ποιο σχήμα είναι. Η ευκολότερη κατάσταση είναι όταν πρόκειται να ορίσουμε την περιοχή ενός τετραγωνικού ή ορθογώνιου δωματίου ή ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα. Τότε αρκεί να πολλαπλασιαστεί το μήκος και το πλάτος του εσωτερικού που δίνεται σε μέτρα (καταμετρημένο στο πάτωμα).

Το αποτέλεσμα θα δοθεί σε τετραγωνικά μέτρα, π.χ. ένα μπάνιο μήκους 3 μέτρων και πλάτους 2 μέτρων είναι 6 τετραγωνικών μέτρων (3 x 2 = 6). Είναι ελαφρώς πιο περίπλοκο να υπολογιστεί η επιφάνεια των δωματίων με ακανόνιστα σχήματα, π.χ. Στη συνέχεια, εάν είναι δυνατόν, η επιφάνεια του δαπέδου πρέπει πρώτα να «χωριστεί» σε μικρότερα τετράγωνα ή ορθογώνια, να υπολογίσει την έκτασή τους και να προσθέσει όλα τα αποτελέσματα μαζί.

Πώς να υπολογίσετε τετραγωνικά μέτρα τοίχων που πρόκειται να βαφτούν και να επιχριστούν, κλίσεις ή στέγη;

Η προσέγγιση για τον υπολογισμό της τετραγωνικής επιφάνειας των τοίχων, πλαγιών ή οροφών, η οποία είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό του κόστους υλικού και υπηρεσιών, είναι ελαφρώς διαφορετική. πλακάκια, πλακάκια ή ταπετσαρία, ζωγραφική ή σοβάτισμα. Πώς να υπολογίσετε τετραγωνικά μέτρα τοίχων για σοβάτισμα ή βαφή; Πώς να υπολογίσετε τετραγωνικά μέτρα πρόσοψης; Όπως κατά τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ενός δαπέδου ή ενός οικοπέδου, πρέπει πρώτα να μετρήσετε τετράγωνες και ορθογώνιες περιοχές και στη συνέχεια να πολλαπλασιάσετε το μήκος και το ύψος του τοίχου. Εάν ο τοίχος ή η οροφή είναι "γεμάτη", δηλαδή χωρίς άνοιγμα παραθύρου ή πόρτας, το θέμα είναι απλό.

Εάν υπάρχει ένα μεγάλο παράθυρο ή πόρτα, αξίζει να κάνετε έναν επιπλέον υπολογισμό. Η επιφάνεια των παραθύρων και των θυρών πρέπει να αφαιρεθεί από την επιφάνεια του τοίχου ή της οροφής σε τετραγωνικά μέτρα. Για να τα αποκτήσετε, πρέπει να τα μετρήσετε μεμονωμένα και στη συνέχεια να πολλαπλασιάσετε το ύψος και το πλάτος τους. Όλα τα ληφθέντα αποτελέσματα προστίθενται στη συνέχεια μαζί και η τελική τιμή αφαιρείται από την επιφάνεια ολόκληρου του τοίχου ή της οροφής. Είναι σημαντικό, αξίζει να δώσετε προσοχή στον τρόπο με τον οποίο ο εργολάβος υπολογίζει την περιοχή εργασίας - μερικές φορές συμβαίνει ότι η περιοχή των θυρών και των παραθύρων δεν αφαιρείται για να αντισταθμίσει την περίπλοκη επεξεργασία των εσοχών τους.

Ποια προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρονται σε τετραγωνικά μέτρα;

Για τετραγωνικά μέτρα, μπορείτε να αγοράσετε υλικά φινιρίσματος όπως: κεραμικά και πλακίδια από πορσελάνη, πάνελ, σανίδες δαπέδου, ορυκτό μαλλί σε πλάκες (όχι σε ρολά). Αυτό το μέτρο χρησιμοποιείται συχνότερα για τον προσδιορισμό της τιμής των υπηρεσιών. Είναι δημοφιλές να αναφέρονται οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο στην περίπτωση, μεταξύ άλλων, ζωγραφική τοίχων, σοβάτισμα, τοποθέτηση πλακιδίων και πάνελ, αμμοβολή, πλακόστρωση, ακόμη και κούρεμα του κήπου.

Τετραγωνικό μέτρο έναντι μετρητή λειτουργίας

Πώς διαφέρει ένα τετραγωνικό μέτρο από ένα μετρητή λειτουργίας; Ένα τετραγωνικό μέτρο είναι πάντα το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του μήκους με το πλάτος του 1 m επί 1 m. Στην περίπτωση ενός μετρητή λειτουργίας, το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος 1 m με το πλάτος ενός συγκεκριμένου προϊόντος, όπως ταπετσαρία ή ύφασμα. Ως αποτέλεσμα, 1 μετρητής λειτουργίας δεν ισούται με 1 τετραγωνικό μέτρο. Είναι εύκολο να το απεικονίσουμε στο παράδειγμα μιας ταπετσαρίας με σταθερό πλάτος 53 cm, δηλαδή 0,53 m. Για να αποκτήσουμε 1 μετρητή λειτουργίας, πολλαπλασιάζουμε το μήκος 1 m με πλάτος 0,53 cm και λαμβάνουμε ένα κομμάτι με επιφάνεια 0,53 τετραγωνικά μέτρα.


Περισσότερα για το τρέξιμο μετρητών στο άρθρο: 1 μετρητής λειτουργίας - πόσα τετραγωνικά μέτρα;


Κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης, ας θυμηθούμε για έναν σημαντικό κανόνα. 20% του υλικού θα πρέπει να προστεθεί στο υπολογισμένο m² του δαπέδου, των πλακιδίων και της ταπετσαρίας σε περίπτωση σφαλμάτων ή ζημιών. Το σπάσιμο των πλακιδίων κατά την ανακαίνιση είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε για πιθανά σφάλματα μέτρησης. Είναι καλύτερο να αγοράσετε λίγο περισσότερο χρώμα ή χαλί από το να βιαστείτε να αναζητήσετε ένα ανοιχτό κατάστημα προμηθειών κτιρίου.